Ευρωπαϊκή Πίστη: Έναρξη του 3ου Κύκλου Σπουδών του “Executive Sales Insurance Program”