Ευρωπαϊκή Πίστη: Δημόσια πρόταση της Allianz για εξαγορά της