Ευρωπαϊκή Πίστη: Διάκριση στα Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 για την πρωτοβουλία “Αποτροπή Απάτης & Πάταξη της Διαφθοράς”