Εξαιρετικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Interamerican το 2021