Ευρωπαϊκή Πίστη
Συμμετοχή των εργαζόμενων του Ομίλου στο «Greece Race For The Cure»