Ευρωπαϊκή Πίστη
Πλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής & Εταιρικής Υπευθυνότητας