Ετήσιο συνέδριο πωλήσεων ΑΧΑ: «ΕΝ-συναίσθηση, ΕΝ-δυνάμωση»