ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Συγκρότηση Νέου Διοικητικού Συμβουλίου