Εθνική Ασφαλιστική: Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου 2021