Έρευνα της Focus Bari παρουσιάστηκε στους συνεργάτες της Designia Insurance Agents