Έρευνα της ΕΑΕΕ για τα στατιστικά στοιχεία Τεχνικών Ασφαλίσεων 2021