Επιστολήυ του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων προς τα μέλη του