Επίσκεψη νικητών μαθητικού διαγωνισμού εικονικής επιχείρησης 2018 στην ΕΑΕΕ