Εννέα χρόνια υποστηρικτικής συνεργασίας της INTERAMERICAN με τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων και καινοτομίας Orange Grove