Ενισχυμένη η συμμετοχή της ΕΑΕΕ στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μέσω της Insurance Europe