Ενημερωτική εκδήλωση της ΕΑΕΕ «Προετοιμάζοντας το Μέλλον, Αντιμετωπίζοντας την Ασφαλιστική Απάτη»