Ένας χρόνος λειτουργίας με σημαντικά αποτελέσματα, για το πρωτοποριακό Σύστημα Εκπαίδευσης Agency της Interamerican