Ένα μεγάλο «Ευχαριστώ» της Anytime στους ανθρώπους της