Ένα Έργο, μια ιστορία.
Μια εκπομπή από την ERGO Ασφαλιστική