ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο