Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τον Νοέμβριο του 2022 – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ