Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΕΣΑΠΕ-GAMA Global Hellas – “Leadership: The Past, the Present & the Future”