Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων & Επενδυτικών Προϊόντων, UNIT LINKED