Εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Α.Σ