ΕΑΕΕ: Στατιστικά Στοιχεία Ασφαλίσεων Ζωής για το 2021