ΕΑΕΕ: Όλο και περισσότεροι επαγγελματίες ανακαλύπτουν τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης των ευθυνών τους