ΕΑΕΕ: Έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2021