ΕΑΕΕ: Έρευνα για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, α΄ εξαμήνου 2022