Ε.Ι.Α.Σ.: Πλουραλισμός θεμάτων χαρακτηρίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2022