ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική
Δωρεά στο νηπιαγωγείο του οικισμού Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας