ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Ο κ. Θωμάς Τόλης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου