ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Ανοικτή, «οικογενειακή» εκδήλωση – Μηνύματα ισχυρής εξέλιξης της εταιρείας