Δυναμική διείσδυση στον κλάδο Ζωής και Υγείας προωθεί η ERGO Ασφαλιστική