Διπλή διάκριση της Anytime στα Environmental Awards