Δ.Τ. ΠΣΑΣ: Απάντηση επί της αναρτηθείσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστολής των μελών του Δ.Σ. που εξέπεσαν με απόφαση του Δικαστηρίου