Γ. Χατζηθεοδοσίου: «Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ αφορούν μόνο στο 6% των μικρομεσαίων»