Αυξημένη κερδοφορία για την ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο 2021