ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και INTERAMERICAN αναπτύσσουν πρόγραμμα ενημέρωσης για την πρόληψη