Ασφάλιση κατοικίας και για ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη Eurolife FFH