Αποτελέσματα ρεκόρ για τον Όμιλο Generali για το 2021