Αποτελέσματα 9μήνου του Ομίλου General: Επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση του στρατηγικού πλάνου “Generali 2021”