Απόκτηση από την Allianz αποκλειστικού ελέγχου επί της Ευρωπαϊκής Πίστης