Απαντητική Επιστολή των 7 μελών του τελευταίου αιρετού Δ.Σ. ΠΣΑΣ για όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα του συνδέσμου