Αντιμετωπίζοντας τις αντιρρήσεις των δύσκολων πελατών με την τεχνική ITESA