Άνοδος στα μεγέθη της «NP Ασφαλιστική» στο 9μηνο του 2021