Νέος Γενικός Γραμματέας του ΣΕΜΑ ο κ. Φίλιππος Μυτιληναίος