ΑΥΞΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 2017