Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για την INTERAMERICAN, κατά το πρώτο εξάμηνο