ΑΧΑ, μία Εταιρεία όπου όλα ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο