90 χρόνια ΣΕΣΑΕ: Το νέο εταιρικό του λογότυπο και η νέα εποχή